FPS multiplayer

Cập nhập tin tức FPS multiplayer

Sau một hồi ba hoa về những gì mình sẽ làm nếu ở trong vị trí đối phương, game thủ này đã hy sinh một cách hài hước sau đó.