gà rừng tai trắng

Cập nhập tin tức gà rừng tai trắng

Trại gà rừng 1 triệu USD: Bậc nhất Việt Nam

Sau hơn 6 năm, anh Hoàng Thắng đã có trong tay trang trại gà rừng lớn nhất Việt Nam với 5.000 con, mỗi năm doanh thu trung bình khoảng 15-20 tỷ đồng (gần 1 triệu USD).