Galaxy Chromebook

Cập nhập tin tức Galaxy Chromebook

Samsung trao tặng Galaxy Chromebook, tăng cường chuyển đổi số công tác dạy và học tại các trường học Việt Nam.

Theo đó, Samsung cung cấp các thiết bị Galaxy Chromebook cho 16 giáo viên và 38 học sinh lớp 6 tại trường trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.