game bom tấn Dark Souls 3

Cập nhập tin tức game bom tấn Dark Souls 3

Game thủ né sát thương trong Dark Souls 3 như xài Hack

Được biết Faraaz Khan là người đầu tiên chinh phục Dark Souls 3 mà không để trúng bất kì đòn nào.

Sẽ ra sao nếu Thần kiếm trong Dark Souls bước ra đời thực?

Đời không như là mơ, người thường khó mà sử dụng thanh kiếm này dễ dàng như trong Dark Souls.