game chiến thuật Erectus the Game

Cập nhập tin tức game chiến thuật Erectus the Game

Game online xây dựng đế chế mới toanh Erectus the Game đã bước vào giai đoạn thử nghiệm closed beta đầu tiên.