game mobile ăn cắp bản quyền

Cập nhập tin tức game mobile ăn cắp bản quyền

Xuất hiện game ăn cắp hình ảnh từ MU Online rồi tự nhận do Việt Nam phát triển

Tại mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện loạt hình ảnh sản phẩm MU Online trên di động và được giới thiệu do chính tay người Việt nghiên cứu và phát triển.