game mobile bom tấn Pokemon GO

Cập nhập tin tức game mobile bom tấn Pokemon GO

Doanh thu khủng khiếp của Pokemon GO - "cỗ máy in tiền" thực sự?

Theo số liệu của ThinkGaming, ứng dụng ước tính, thống kê doanh thu game hàng đầu thì Pokemon GO sẽ thu lại 1,6 triệu USD mỗi ngày trên các cửa hàng iOS chỉ ở Mỹ.