Game of Thrones Season 1

Cập nhập tin tức Game of Thrones Season 1

Game thủ kỳ công làm trailer của Games of Thrones trong Skyrim dựa trên 260 mod skin tuyệt đẹp

Game thủ này chắc hẳn phải rất thích Skyrim lẫn bộ phim Game of Thrones nên mới dành ra nhiều thời gian như vậy.