game online Hắc Ám Chi Quang dừng vận hành

Cập nhập tin tức game online Hắc Ám Chi Quang dừng vận hành

Game online Hắc Ám Chi Quang chính thức nói lời tạm biệt game thủ

(GameSao) - Sau nhiều tháng hoạt động không mấy suôn sẻ, cuối cùng, Hắc Ám Chi Quang đành đưa ra thông báo đóng cửa ngay trong tháng 5 này.