game thủ dũng cảm

Cập nhập tin tức game thủ dũng cảm

Game thủ nhí 7 tuổi dũng cảm dám chống trả lại cướp trong cửa hàng game

Chưa vội bàn tới tính đúng đắn của hành động, chúng ta phải công nhận rằng "game thủ nhí" này thật sự rất dũng cảm.