game thủ nhảy lầu tự vẫn

Cập nhập tin tức game thủ nhảy lầu tự vẫn

Game thủ ảo tưởng sức mạnh như Kha'zik, suýt nhảy lầu tự vẫn

Tệ hại và cũng siêu nguy hiểm hơn khi Châu Kỳ còn nghĩ mình có cánh và định bay từ trên tầng của tòa nhà cao ốc xuống đất.