game Warcraft

Cập nhập tin tức game Warcraft

Blizzard xác nhận Warcraft sẽ có mặt trên thiết bị di động trong năm nay

Thời điểm ra mắt trong năm hiện vẫn chưa được tiết lộ.