Gắn kết nhân tài

Cập nhập tin tức Gắn kết nhân tài

FPT Smart Cloud mang tới giải pháp “Gắn kết nhân tài” cho doanh nghiệp tại Microsoft Lunch Talks

Tại chương trình Microsoft Lunch Talks số đầu tiên, chuyên gia công nghệ của FPT Smart Cloud đã thảo luận về giải pháp cho bài toán quản lý nhân sự tại doanh nghiệp Việt trong giai đoạn chuyển đổi số.