gặp khó

Cập nhập tin tức gặp khó

Nữ sinh tô son, hiệu trưởng gặp khó

Trước quy định cấm học sinh tô son môi đến lớp của Trường THPT Lô-mô-nô-xốp, lãnh đạo một số trường THPT ở Hà Nội cho biết họ cũng gặp nhiều khó trước chuyện trang phục, trang điểm của học sinh.