gap year

Cập nhập tin tức gap year

Nam sinh 'gap year' đi làm truyền thông, lương 8 chữ số

Nam sinh viên năm thứ nhất "gap year" được gần 1 năm và làm việc tại 1 công ty truyền thông với mức lương 8 chữ số. Với thu nhập này, Dũng Linh có thể tự chi trả cho cuộct sống của bản thân.

Nguyễn Đình Tôn Nữ tạm hoãn việc học Harvard 1 năm

Nguyễn Đình Tôn Nữ - nữ sinh Việt duy nhất trúng tuyển ĐH Harvard năm nay – sẽ có một năm “gap year” và sẽ nhập học Harvard vào năm 2018.