Gareth Ward

Cập nhập tin tức Gareth Ward

Anh cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vắc xin cho Việt Nam

Anh đóng góp 10% cho COVAX và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vắc xin cho Việt Nam thông qua cơ chế này, đồng thời hỗ trợ các trang thiết bị y tế, phát triển công nghiệp dược.