Gấu đen đi kiếm ăn lạc vào lãnh địa của những con hổ dũng mãnh. Và nó nhanh chóng đón nhận kết cục xấu.

H.N (theo WilDAttacK)