GH Computer

Cập nhập tin tức GH Computer

Các quán net chấp nhận chơi "khô máu" chỉ để câu kéo khách hàng

Chỉ vì phòng máy của GH Computer chơi trò khô máu 1k/h, quán net ngay cạnh đó cũng không chịu thua, chấp nhận cho chơi miễn phí để câu kéo khách hàng.