Như đã thông tin, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai phân công nhiệm vụ 4 cấp phó sau khi Chủ tịch tỉnh bị kỷ luật - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (Ảnh: H.T).

Ngay sau khi ông Võ Ngọc Thành bị cách chức vụ trong Đảng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai đã họp để tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai - được ủy quyền lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, nhiệm vụ thuộc quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Đông sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quản lý ngân sách, tài chính, tín dụng; phê duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, ngoại giao; công tác phòng chống tham nhũng; xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phê duyệt, điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh - phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, lao động việc làm; y tế dân số, gia đình và trẻ em; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; báo chí, văn hóa; các vấn đề nhân quyền, hoạt động tôn giáo.

Ông Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; xây dựng phát triển hợp tác xã; công tác dân tộc; các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, nông thôn mới; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Ông Hồ Phước Thành - Phó chủ  tịch UBND tỉnh - theo dõi, phụ trách, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp gồm: kế hoạch, tài chính, công thương, các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ nhà nước, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường; sắp xếp và phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; giao thông vận tải.

Theo Dân trí