giác quan

Cập nhập tin tức giác quan

Đây là giác quan cuối cùng ngừng hoạt động khi con người sắp qua đời

Theo nghiên cứu, thính giác là giác quan cuối cùng mà con người mất đi khi cận kề cửa tử.

Không phải 5, con người có đến hơn 10 giác quan

Hầu hết mọi người đều cho rằng con người chỉ có 5 giác quan, tuy nhiên điều này là không đúng. Vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác và thính giác không phải là những giác quan duy nhất mà con người sở hữu.