giải báo chí văn hoá ứng xử

Cập nhập tin tức giải báo chí văn hoá ứng xử

Trách nhiệm công vụ, tinh thần chuyên nghiệp

Trách nhiệm công vụ - tinh thần “công bộc” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng văn hóa công sở. 

Bài 3: Môi trường công sở - chuẩn mực văn hóa

Những năm gần đây, nhiều cơ quan, công sở được xây mới, trang bị phương tiện hiện đại và nhiều không gian xanh được tạo dựng như một phần không thể thiếu của văn hóa công sở. 

Giải nhất 'Văn hoá ứng xử': Câu chuyện về nhận thức và ý thức

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, lan tỏa văn hóa ứng xử đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Giải Nhất 'Văn hoá ứng xử': Công chức - 'công bộc' của dân

Công chức là công bộc của dân, là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước.