giải cứu khách sạn

Cập nhập tin tức giải cứu khách sạn

Rủ nhau ra khách sạn làm việc: Bố mẹ lo lắng, bạn bè khó tin

Thấy đám trẻ rủ nhau đi khách sạn, bố mẹ lo lắng. Nhưng thực tế, tới khách sạn để làm học và làm việc đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ.