giải đấu Overwatch East

Cập nhập tin tức giải đấu Overwatch East

Giải đấu Overwatch quy mô tỷ đồng sắp được tổ chức

Giải đấu này được dự kiến lấy tên là Overwatch East, nhiều khả năng sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay tại TP Hồ Chí Minh, với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ VNĐ.