Giải điền kinh VĐQG 2021

Cập nhập tin tức Giải điền kinh VĐQG 2021

Thành Ngưng phá sâu kỷ lục quốc gia 20km đi bộ

Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ 20km nam tại giải điền kinh VĐQG 2021.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 18 năm

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 18 năm qua ở nội dung 5.000m.