giải đổ

Cập nhập tin tức giải đổ

Nếu 11 x 11 = 4 và 22 x 22 = 16, vậy 33 x 33 = bao nhiêu?

Thi cử xong xuôi cũng không nên để tư duy bị lười biếng, điều đó thực sự rất nguy hiểm. Hãy thử giải bài toán đang gây tranh cãi trên Quora này xem sao.