giải pháp giúp giáo dục

Cập nhập tin tức giải pháp giúp giáo dục

Edutech - giải pháp giúp giáo dục vượt dịch bệnh và bứt phá

Ngày 8/9/2021 đã diễn ra hội thảo trực tuyến “EduTech - Giải pháp công nghệ đồng hành cùng giáo dục vượt qua đại dịch Covid-19" với hơn 100 trường liên cấp, trường đại học hàng đầu cả nước tham dự thông qua nền tảng Zoom.