giải sai

Cập nhập tin tức giải sai

90% người giải sai bài toán đơn giản

Bài toán được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong hàng trăm ngàn commet, người ra đáp án 45, người ra 18. Nhưng nhiều người cho rằng đáp án đúng 72. Và không ít lời giải ra đáp số 90....

Đáp án bài toán giả lập 80% người giải sai

Có nhiều cách giải bài toán giả lập này. Dưới đây là cách giải hay và thuyết phục nhất được bạn Hà Linh chia sẻ.

Bài toán phép cộng giả lập 80% người giải sai

Bài toán đố giả lập một phép tính đòi hỏi phải tư duy logic, làm hàng ngàn người giải sai.