giải thể doanh nghiệp

Cập nhập tin tức giải thể doanh nghiệp

'Không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi'

Bộ nào, sếp tập đoàn nào không làm, làm chậm và làm thất thoát trong cổ phần hóa thì phải xử lý. Nếu không làm thì phải đổi lãnh đạo thôi - Thủ tướng nói.