Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Cập nhập tin tức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

Tôn vinh giải pháp công nghệ đậm thương hiệu “make in VietNam”

Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam xác định là một kênh truyền thông về chuyển đổi số, về phát triển kinh tế số cho toàn xã hội.

50 đơn vị xuất sắc nhất được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019

 50 đơn vị với các giải pháp xuất sắc nhất sẽ được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 cho 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số; Doanh nghiệp chuyển đổi số; Chuyển đổi số cơ quan nhà nước; Thu hẹp khoảng cách số.