giải thưởng dành cho game mobile

Cập nhập tin tức giải thưởng dành cho game mobile

Khởi động Vòng Sơ loại Giải thưởng Chim Xanh 2016

Sau bốn tháng nhận đăng ký và các sản phẩm dự thi, ngày 6/9/2016 vừa qua, Giải thưởng Chim Xanh đã bước vào Vòng Sơ loại của cuộc thi năm nay.