Giám đốc Công an không phải người địa phương

Cập nhập tin tức Giám đốc Công an không phải người địa phương

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 33 giám đốc công an tỉnh không là người địa phương, 29 cục trưởng và tương đương.

Giám đốc công an không phải người địa phương, mũi tên nhiều đích

Giám đốc công an không phải người địa phương là một cách để đào tạo, vừa làm trong sạch bộ máy, tránh tình trạng nể nang, dung túng.