giám đốc sở giáo dục

Cập nhập tin tức giám đốc sở giáo dục

Giám đốc sở giáo dục không nhất thiết dùng được ngoại ngữ

- Thông tư quy định chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT chính thức được ban hành đã không còn tiêu chuẩn “phải sử dụng được ngoại ngữ” như dự thảo xin ý kiến trước đây.

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La chuẩn bị nghỉ hưu

- , Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức sắp sửa nghỉ hưu  trong bối cảnh việc giải quyết tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 còn chưa xong.

Lãnh đạo sở giáo dục phải dùng được ngoại ngữ

- Một tiêu chuẩn chung đối với giám đốc, phó giám đốc sở GD-ĐT là phải sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc.