Giám đốc truyền thông gMO Võ Lâm Minh Chủ

Cập nhập tin tức Giám đốc truyền thông gMO Võ Lâm Minh Chủ

Vì đâu mà Hoàng Minh – Giám đốc truyền thông của Võ Lâm Minh Chủ lại “Cạo đầu”

(GameSao.vn) - Hoàng Minh - Giám đốc truyền thông của Võ Lâm Minh Chủ sẽ là một “thánh nổ” mới hay là kẻ đi tiên phong cho trào lưu “người Việt Nam nói được làm được”