giám sát bầu cử

Cập nhập tin tức giám sát bầu cử

Đi ngược lợi ích của dân, phải quyết bãi nhiệm

Cụ thể hóa cơ chế cử tri bãi nhiệm Đại biểu khi người đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.