giảm thuế VAT xuống 8%

Cập nhập tin tức giảm thuế VAT xuống 8%

Việc ban hành Nghị định 15/NĐ-CP giảm thuế xuống 8% mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và xã hội, tuy nhiên vẫn còn những bất cập nhất định.