giảng viên gạ tình nữ sinh

Cập nhập tin tức giảng viên gạ tình nữ sinh

Bản tin cuối ngày 24/6: Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 24/6 gồm các tin chính: Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Ứng phó thiếu điện, Bộ trưởng Công Thương họp với 10 tỉnh có điện khí. ĐH Hải Phòng tạm đình chỉ giảng viên bị tố gạ tình nữ sinh.