giảng viên nói xấu trường

Cập nhập tin tức giảng viên nói xấu trường

Cựu thí sinh Olympia:"Tôi từ bỏ mọi cơ hội chỉ để làm khoa học"

Giảng viên lên Facebook nói xấu trường đại học khẳng định mình không có bất cứ vấn đề gì về tâm lý hay thần kinh.

Vụ giảng viên nói xấu trường: Hiệu trưởng lên tiếng

“Anh Đăng nằm trong diện quy hoạch Phó hiệu trưởng nhưng anh ấy đã xin ra khỏi quy hoạch, xin ra khỏi Đảng và bây giờ là vụ việc thế này. Chúng tôi thực sự tiếc...”