M.B (Theo Wall Street Journal)

Hợp pháp hóa Bitcoin, El Salvador đang đối mặt điều gì?

Hợp pháp hóa Bitcoin, El Salvador đang đối mặt điều gì?

Bất chấp những cảnh báo, chính phủ El Salvador vẫn công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. Điều này khiến cho quốc gia này đối mặt một loạt rắc rối.