giáo sư xuất sắc

Cập nhập tin tức giáo sư xuất sắc

Với tỷ lệ "vàng" giảng viên, giáo sư trên mỗi sinh viên là 1/6, ngay từ năm thứ nhất, sinh viên VinUni đã có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu, các bài báo khoa học trên nhiều tạp chí uy tín.