Giao thông số

Cập nhập tin tức Giao thông số

CEO VDTC: "Chúng tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh"

Hệ thống thu phí tự động không dừng Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên của Viettel, đã có hơn 1 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ePass.