giáo viên dôi dư

Cập nhập tin tức giáo viên dôi dư

Thừa, thiếu giáo viên: Ngành giáo dục thiếu quyền

Không có quyền về nhân sự và tài chính là một trong những nguyên nhân khiến ngành giáo dục không chủ động được vấn đề dôi dư, thiếu giáo viên.

Dôi dư gần 27.000, thiếu hơn 45.000 giáo viên

Số giáo viên ở hệ thống trường công lập trong cả nước dôi dư gần 27.000 người; trong khi đó vẫn thiếu hơn 45.000 người.