Đ.T (tổng hợp)

Liều chở vợ qua cầu treo cũ và cái kết đắng

Liều chở vợ qua cầu treo cũ và cái kết đắng

Phớt lờ cảnh báo, người đàn ông liều chở vợ qua cầu treo cũ nhận cái kết đắng.