giấy phép lái xe quốc tế

Cập nhập tin tức giấy phép lái xe quốc tế

Điều kiện cấp đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Chồng tôi là người nước ngoài, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Anh ấy muốn đổi giấy phép lái xe ở nước ngoài sang giấy phép lái xe của Việt Nam có được không?

Ngồi nhà nhận giấy phép lái xe quốc tế

Từ cuối tháng 5, những người có nhu cầu đăng ký giấy phép lái xe quốc tế có thể đăng ký qua mạng và nhận giấy phép tại nhà.