giấy phép xuất khẩu gạo

Cập nhập tin tức giấy phép xuất khẩu gạo

20.000 USD chạy giấy phép xuất khẩu gạo: Chuyện bịa đặt

Bộ Công Thương vừa chính thức phản hồi thông tin xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD

'Chạy' giấy phép 20.000 USD, Bộ trưởng Công Thương lệnh xác minh

Trước việc một giám đốc DN kinh doanh xuất khẩu gạo tiết lộ phải mất 20.000 USD mới có được một giấy phép xuất khẩu, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ngay lập tức đã yêu cầu xác minh.