giết người ở miền tây

Cập nhập tin tức giết người ở miền tây

Hai thanh niên miền Tây bị đâm chết trong ngày đầu năm

Trong ngày đầu năm, hai thanh niên ở miền Tây đã bị đâm tử vong.