GiftCode Zombie War

Cập nhập tin tức GiftCode Zombie War

Cười lăn lộn với clip chế “năm chị em siêu nhân” của Duy Khiêm Ngố

(GameSao) - “Thánh lồng tiếng chế” Duy Khiêm Ngố đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Thời đại của “năm anh em siêu nhân” đã xưa rồi, bây giờ phải là “năm chị em siêu nhân” mới đúng chuẩn!