Gigafone

Cập nhập tin tức Gigafone

Đổi mã vùng GigaFone tại Đà Nẵng từ 11/2/2017

Từ 0h ngày 11/02/2017, các khách hàng sử dụng Dịch vụ Điện thoại cố định GigaFone của CMC Telecom tại Đà Nẵng sẽ chính thức sử dụng mã vùng mới là 236 thay cho 511 theo kế hoạch chuyển đổi mã vùng giai đoạn 1 của Bộ TT&TT.

CMC Telecom miễn phí 1 năm dịch vụ Tổng đài ảo

Từ 01/06-02/09/2016 CMC Telecommiễn phí sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo (gói dịch vụ 05 Extension (máy lẻ)) dành cho khách hàng đang sử dụng một trong số các dịch vụ do CMC Telecom cung cấp và đăng ký dịch vụ thoại doanh nghiệp GigaFone đầu số 710 xxxxx.