GigaHOME

Cập nhập tin tức GigaHOME

An toàn lướt phố, lượn web tốc độ cùng GigaHOME

Từ ngày 01/05 - 15/06/2015 khách hàng đăng ký các dịch vụ Internet truyền hình cáp gói HOME 3 và HOME 4 trả trước từ 6 tháng trở lên của CMC Telecom sẽ được tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 350,000đ cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Mưa quà Tết từ GigaHOME Đà Nẵng

Từ ngày 01/02 - 15/03/2015 CMC Telecom sẽ áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt đầu xuân dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ Internet tốc độ cao trên truyền hình cáp - GigaHOME tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.