Gillette

Cập nhập tin tức Gillette

Gillette đã sáng tạo ra loại dao cạo râu chuyên dùng để cạo cho người khác như thế nào?

Đối với những người phải nhờ người khác cạo mặt cho mình, dao cạo Treo chẳng khác nào món quà của Chúa.