giờ Bình Nhưỡng

Cập nhập tin tức giờ Bình Nhưỡng

Ngày 15/8/2015, Triều Tiên bắt đầu vặn đồng hồ chậm lại 30 phút so với Nhật và Hàn Quốc, thiết lập múi giờ riêng gọi là "Giờ Bình Nhưỡng".

Triều Tiên chính thức dùng giờ Bình Nhưỡng

Triều Tiên bắt đầu áp dụng múi giờ riêng (GMT+8:30) vào hôm 15/8, chậm hơn múi giờ đang được sử dụng tại cả Nhật Bản và Hàn Quốc 30 phút.